top of page

Kaasen Life

inom estetik

Världens mest innovativa och mångsidiga kryoestetiska enhet.
Utöka din kliniks utbud av behandlingar och tjänster med tydliga och effektiva resultat. Kaasen Life är den nya generationens enhet för skönhetsbehandlingar.

-w5qOm24.jpeg

Cryo Body-Sculpting

Även känt som cryolipolys och "fettfrysning" - hudens yta kyls till mellan 0 och 4°C på några sekunder, vilket påbörjar processen att förstöra underliggande fettceller (apoptos) utan att skada någon annan kroppsvävnad. Fettcellerna förstörs permanent och metaboliseras av kroppens lymfsystem. 

 

Kunder ser ofta en omedelbar cm-förlust (eftersom huden också stramar åt). Processen är smärtfri och en fullständig Body-Sculpting tar cirka 6-8 minuter. När processen väl har startat kan den fortsätta beroende på vilka resultat som eftersträvas. 

Snabb ROI

Kaasen Pro är utformad för att ge snabba resultat med effektiva behandlingar som varierar mellan 30 sekunder och 8 minuter.

 

Sådana korta behandlingar ökar intäkterna avsevärt eftersom många kunder kan behandlas under en dag. Korta behandlingstider visar sig vara bekväma för dina kunder, där många till och med kan komma förbi och göra en behandling under sin lunchrast.

 

Avkastningen på investeringen av en Kaasen-enhet är snabb, i vissa fall mindre än 3 månader.

Business in a Box

Kaasen-kitet levereras komplett med ett brett utbud av icke-kirurgiska, icke-invasiva behandlingar. Det finns inga förbrukningsvaror, förutom CO2, som är allmänt tillgänglig i Sverige och administreras av oss i samband med köp.

 

Komplett utbildning och löpande support ingår. Du kommer att bli en del av Lyfe Nordic-familjen där bästa praxis delas mellan varandra och nya behandlingar kontinuerligt utvecklas.

Svart och Mellanröd Triangel Säkerhet Logga.png

Vad är Body-Sculpting med Kaasen Life?

Behandlingen med Kaasen använder en kontrollerad och trycksatt stråle av nedkyld gas (-78 °C) för att specifikt angripa ett område och få fettcellerna att brytas ned och kristalliseras. Detta resulterar i en reducering av kroppsfett och åtstramning av huden, utan att skada den omkringliggande vävnaden. 

 

Med hjälp av sin teknologi har Kaasen revolutionerat body-sculpting genom att erbjuda en helt smärtfri och effektiv behandling som utförs på under 10 minuter, något som har ökat efterfrågan både bland kunder och klinikägare.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen med Kaasen kräver inga förberedelser förutom att se till att patientens hud är torr. Därefter väljs munstycke beroende på vilket tryck och resultat man efterfrågar. Med ett knapptryck sätts behandlingen igång och en trycksatt stråle riktas mot området som ska behandlas.

 

En hel body-sculpting behandling runt magområdet tar cirka 10 minuter att genomföra.

Vilka områden kan behandlas?

Tack vare sin versatilitet och det faktum att Kaasen enheten hålls med en hand kan i princip alla områden på kroppen behandlas.

 

Eftersom man använder sig av en stråle kan man behandla även mindre och svåråtkomliga områden. De vanligaste områdena att behandla med Kaasen är: mage, kärlekshandtag, gäddhäng, rumpa, lår och ansikte/käklinje.

Vilka resultat kan förväntas?

Efter en genomförd behandling med Kaasen påbörjas en process som kallas för ‘apoptos’. Detta innebär att de behandlade fettcellerna genomgår en naturlig död och börjar krympa. Denna metabolisering kan pågå i flera månader efter ett avslutat behandlingsprotokoll. Studier visar att en behandling i genomsnitt kan reducera 20 - 30% av det behandlade fettet.

 

Resultat i form av hudåtstramning och minskade celluliter kan synas omedelbart efter behandlingen, men för de mer påtagliga resultaten kan det ta upp till ett par månader för att se synliga resultat.

Hur säker är behandlingen?

Denna behandling är smärtfri, icke-invasiv och har inga kända kontraindikationer. Förutom en risk för mildare frostskador, som kan uppstå om enheten administreras felaktig, är Kaasen i princip helt riskfri.

Hur många behandlingar krävs?

Detta beror givetvis på området som behandlas, individen och resultaten som önskas. Ett standardprotokoll för body-sculpting är 6-10 behandlingar med en veckas mellanrum per behandling.  

bottom of page