top of page

Corporate Health 2.0

Varför är det så att många företag inte lägger tillräckligt med fokus och resurser på sina anställdas välmående och hälsa på arbetsplatsen? 🤔


Dry floating i Zerobody Personal.


Trots den tydliga forskningen som visar att friska och välmående anställda är mer produktiva och engagerade, verkar det som att många företag fortfarande prioriterar andra områden framför att investera i sina anställdas välmående.

En tänkbar anledning till detta kan vara att det är svårt att mäta de konkreta effekterna av liknande investeringar.


Resultaten kanske inte är omedelbart synliga eller kvantifierbara i form av siffror och statistik på kort sikt. Men det betyder inte att dessa investeringar inte är värdefulla. Att skapa en arbetsmiljö där anställda känner sig friska, energifyllda och mentalt starka kan ha en betydande inverkan på produktivitet, kreativitet och teamarbete. 🙌


En av de mest vetenskapligt effektiva återhämtningsmetoderna för kropp och sinne är dry floating. Zerobody Personal är en innovativ teknologi som ger anställda möjlighet att ta en paus och återhämta sig på djupet, även under en hektisk arbetsdag. Genom att simulera viktlöshet och ge en känsla av total avslappning för kropp och sinne minskar Zerobody Personal stressnivåerna, främjar fysisk återhämtning och förbättrar kognitiv funktion. 💆‍♂️
Med Zerobody Personal får anställda möjlighet att ta hand om sin hälsa och välmående på arbetsplatsen utan att behöva lämna kontoret. Detta är särskilt viktigt i en tid då arbetslivet kan vara intensivt och tidskrävande.


Att investera i sina anställdas hälsa och välmående är inte bara en moralisk skyldighet, det är även en smart affärsstrategi. Genom att erbjuda Zerobody Personal och andra liknande återhämtningsmetoder kan företag förbättra produktiviteten, minska sjukfrånvaron och öka anställdas engagemang och lojalitet. Det är dags för företag att ifrågasätta varför de inte satsar mer på sina anställdas välmående och inse potentialen i att skapa en hälsosam och balanserad arbetsmiljö. 💚

Comments


bottom of page