top of page

Corporate Wellness: vad är det för något?Hur många gånger har du hört talas om ”corporate wellness”? Skulle du veta hur man definierar det korrekt? Det är ett koncept som kan tolkas på många olika sätt, men de har alla en gemensam nyckelfaktor: att förbättra medarbetarnas hälsa och företagets prestationer och därmed garantera fysiskt, psykologiskt och socialt välbefinnande på alla nivåer och i arbetsuppgifterna.


Hälsohantering, näringsprogram, stresshanteringsaktiviteter, fitness: detta är bara några av de vägar som ett företag kan välja att ta. Det finns program av alla slag: erfarenhetsmässiga, interaktiva, individuelle eller teambaserade, inom företagets lokaler eller utanför arbetsplatsen.


Hur väljer man då det mest lämpliga?


Genom en noggrann företagsanalys! Du kommer att kunna välja ditt program och i synnerhet de mål du vill uppnå, men först efter att ha identifierat huvudproblemen. Sammantaget bör du anta en hälsokultur som tar hänsyn till några avgörande aspekter:


Ta hand om dina ansälldas psykiska hälsa


Burnout eller ”arbetsrelaterad stress”, som idag offciellt erkänns som en sjukdom av Världshälsoorganisationen, har negativa effekter på produktiviteten. Hjälp dina anställda att minska och hantera stressen på ett konstruktivt sätt genom att till exempel introducera yoga- eller mindfulnessaktiviteter.Förse dina anställda med utrymmen för "power-napping"


Den så kallade återställande tuppluren är allt annat än en form av ”ledighet” under arbetstid. Många studier har nu bevisat de regenererande egenskaperna i en power nap: att sova i några minuter bidrar till att återuppta arbetet med ökad energi och koncentration, och därmed uppnå resultat mer effektivt och utan en ackumulering av stress, vilket skulle vara kontraproduktivt både för den anställde och för hela företaget.


Zerobody på arbetsplatsenImplementera psyko-fysiska hälsosystem som passar alla


Kom ihåg att ditt företag består av människor, alla olika från varandra. De har alla sina preferenser, behov, problem, plikter, förmågor att hantera stress, rädslor och övertygelser. Förutom specika program som fitness eller yoga, implementera några lösningar som låter alla dina anställda ta några korta regenererande pauser, utan kontraindikationer eller åldersgränser.Om du vill upptäcka den terapeutiska kraften hos dry floating och neurovetenskapliga mindfulnessprogram som finns tillgängliga i en Zerobody, skicka ett mejl för mer information till: hello@lyfenordic.com

Comments


bottom of page