top of page

Hur kan floating hjälpa inom sport och arbete?

Uppdaterat: 11 mars 2022Pro Motus, som ligger i Bozen – Italien, är specialiserade inom idrottsutbildning, idrottsmedicin, rehabilitering och funktionell utvärdering av prestationspotential inom medicin och sport. Dess kärnverksamhet är tillhandahållande av support och rådgivning för träningsaktiviteter på olika nivåer samt tjänster och forskning inom idrottsmedicin, posttraumatisk rehabilitering och fysiologisk, biomekanisk och neurokognitiv utvärdering. Förutom direkta relationer med kunder och patienter genomför företaget tillämpad vetenskaplig forskning för att ge vägledning till utbildare, terapeuter och kunder. Forskningen ligger till grund för ett ständigt engagemang i sidlinjeverksamhet som syftar till att ge professionella specialister vägledning.


Vetenskaplig studie på Zerobody


Förbättrad återhämtningsförmåga, förbättrad livskvalitet och prestation både på jobbet och i idrottssammanhang är nu föremål för ett ökat intresse för att hitta ett bättre svar på behov som uppstår i vardagen, inom idrott och i tävlingsaktiviteter. I detta scenario framstår dry floating som en kompletterande strategi som hjälper med att uppnå ovannämnda fördelar i wellnessvärlden och i företagsscenarier, liksom i amatör- och elitsportmiljöer. Därför är det viktigt att förstå dess effekter och användningsgrader.


Pro Motus är den partner Zerobody har valt att genomföra ett 12-månaders forskningsprojekt med. Titeln för studien är: “Dry floatation with Zerobody: a training to manage psycho-physical distress and to recover psycho-physical energy”. Syftet med studien, som involverar ett urval av 20 volontärer, är att utvärdera de akuta avslappningsresponserna som dry floating med Zerobody utlöser på fysiologisk, neurofysiologisk, biokemisk och psykologisk nivå.Fakta och siffror i denna studie


12 = studiens månader

20 = volontärer involverade i studien

3 = progressiva steg i studien

22 = psykofysiologiska variabler kvantifierade

256 = totala arbetade timmar för studien

 


"Zerobody är en innovativ lösning som är lätt att introducera och använda i vår dagliga rutin och som potentiellt kan inkluderas i alla återhämtningsvägar. Det är användbart för individer som är villiga att förbättra sin livskvalitet och för högt rankade idrottsmän som ständigt letar efter ett giltigt och effektivt verktyg för att optimera deras återhämtningsförmåga."- Federico Fontana - Manager på Laboratory and Scientific Research Department at Pro Motus


 

Slutsatser


”Denna studie har resulterat i betydande fördelar för fysiologiska parametrar, humörtillstånd och muskelvärk efter användning av en ganska ny strategi som dry floating innebär. Baserat på resultaten från den aktuella studien representerar 20 minuters dry floating minimimängden stimulans för att inducera ett positivt kroppssvar i de fysiska och psykologiska dimensionerna. Därför kan det ordineras som den effektiva dosen för att främja och optimera fysisk och pryskologisk återhämtning. Så vitt vi vet var detta den första studien som bedömde denna nya strategi hos en friskvuxen befolkning. Forskningen har bidragit till att ge några lovande preliminära resultat i användningen av dry floating hos friska individer och kan öppna för ytterligare undersökningar i atletiska sammanhang.”


Klicka här för att få tillgång till den fullständiga versionen av white paper: “Dry-Flotation therapy: a roman recovery strategy?”– Pro Motus forskningsavdelning, ProMotus Srl, Bozen, Italien.bottom of page