top of page

Hur påverkar sättet vi andas på vårt välmående?

De som addresserar wellness-relaterade ämnen vet mycket väl att begreppet må bra håller på att förändras, och de många sidorna av termen wellness med det.


Fler och fler människor söker djupt psyko-fysiskt välbefinnande. Det är därför hotell, företag och sportcenter implementerar innovativa lösningar för att regenerera både sinnet såväl som kroppen.Yoga och andning, tillsammans med mindfulness, är utan tvekan bland de populäraste lösningarna som verksamheter nyttjar för att förbättra sina kunder/medlemmars välbefinnande.


Låt oss tillsammans ta en titt på de mest intressanta vetenskapliga studierna inom denna sektor - utvalda av Global Wellness Institute i en färsk rapport.Andning och sömn


En studie från 2021 utförd av Stanford University analyserade ett urval av 1 000 grundskolebarn med sömnstörningar och kom fram till fantastiska resultat: regelbunden träning av djupandningsövningar resulterade i i genomsnitt 74 minuter mer sömn per natt och nästan en halvtimmes mer REM-sömn.


Läs hela studien härAndning och ångest


En nyligen genomförd studie i Brasilien har bekräftat den positiva effekten av andningstekniker för främjad ångesthantering. Det är den första studien som bevisar andningens inverkan på hjärnan. Forskningsdeltagarna genomgick fMRI som visade betydande förändringar i hjärnområdena som är involverade i känslomässig reglering, en komplex förmåga som i hög grad påverkar vår livskvalitet.


Läs hela studien härYoga och andning mot depression


En studie från 2019 utförd av Boston University visade att yoga oc


h andning förbättrar symptomen på depressiva sjukdomar. Försökspersonerna deltog i yoga- och andningstekniklektioner tre gånger i veckan och visade på bättre sömnkvalitet, mer energi, mer positivitet och mindre stress och ångest på bara en månad.


Läs hela studien här

Andning och hjärnans åldrande


En studie genomförd av UCLA från 2016 visade att meditation och andningstekniker varje vecka kan förhindra den kognitiva nedgången kopplad till åldrande. Studien genomfördes på ett urval av äldre deltagare som led av tidiga minnesstörningar.


En grupp genomförde ett traditionellt mentalt träningsprogram i ett klassrum, medan den andra gruppen tränade meditation och djupandning. Alla kognitiva tester visade positiva resultat på tänkande; dock hade meditationsgruppen en mycket mer signifikant humörförbättring, bättre visuellt och rumsligt minne och bättre kommunikation mellan de områden i hjärnan som styr uppmärksamhet och fokus.


Läs hela studien härAndning och blodtryck


En metaanalys från 2019 (49 studier), publicerad på Mayo Clinic Proceedings, visar att andningstekniker har lika bra inverkan på hypertoni som aerob träning, med en minskning på upp till 11/6 MMhG.


Läs hela studien härVilka är vi på Lyfe Nordic?


Vi tror att vetenskaplig forskning är A och O för att förstå vad som påverkar vårt välbefinnande och vi arbetar varje dag för att våra produkter ska uppfylla kraven från människor som blir allt mer medvetna om sin egen hälsa och potential.


Detta är vad Lyfe Nordic står för: att förse kunden med innovativa lösningar för psyko-fysisk regenerering, stresshantering och en möjlighet att bli den bästa versionen av sig själv.


Utforska våra produkter här


Andrea Zuccari, världsrekordhållare i fridykning, under en andningslektion med Zerobody.

Comments


bottom of page