top of page

Wellness i hemmet: den ultimata investeringen i dig självWellness, menat som en persons mentala och fysiska balans har – nu mer än någonsin – en nyckelroll i livskvaliteten för var och en av oss. En bekräftelse på detta ligger i de mål som Världshälsoorganisationen själv ställt upp för att “alla befolkningar ska åtnjuta den högsta möjliga hälsostandarden”, defnierat som ‘ett tillstånd av totalt fysiskt, mentalt och socialtvälbefinnande’ och inte bara ”frånvaron av sjukdomar ellerfunktionshinder”.


“Vårt förhållande till välbefinnande brukade vara tilfälliga stunder av egenvård tidigare, men detta tillvägagångssätt förändras snabb ttill förmån för ett mentalt tillstånd baserat på välbefinnande som berör flera aspekter av vårt dagligaliv, allt från kost till uppmärksamhet på både mentalt och fysiskt välbefinnande för att minska stress”, förklarar Katherine Johnston, seniorforskare vid Global Wellness Institute.


Wellness i hemmet, menat som att “bo bra”, leder oss nu mer än någonsin till den dagliga forskningen om effektiva lösningar för både kropp och själ. Det är inte lyx längre, utan ett verkligt behov av en hälsosam och tillfredsställande livsstil.


Wellness i hemmet som en upplevelse


Wellness i hemmet kan inte längrebetraktas oberoende av själva upplevelsen. Zerobody tillåter människor att ägna mer kvalitetstid åt sitt eget mentala och fysiska välbefinnande på ett banbrytande och effektivt sätt. Ljudguiden, meditationsprogrammen och andningsövningarna i kombination med de gynnsamma effekterna av dry floating på kroppen, gör det till en verkligt regenererande upplevelse för både kropp och själ.


Fördelarna är vetenskapligt bevisade och användningsprotokollen kan anpassas till alla livsstilar eller personliga behov: Zerobody är din främsta allierade för välbefinnande i hemmet!
Kompletterande träning och återhämtning


Effekterna av Zerobody tillhör inte bara “vanligt” vardagsliv, utan även idrottare. Fler och mer intensiva träningspass samt högre press och förväntningar gör att professionella idrottare behöver effektiva lösningar för återhämtning. Tack vare de vetenskapligt bevisade effekterna på muskelåterhämtning, energibesparing och förbättring av fysiologiska stressparametrar är Zerobody en no-brainer.


Och inte bara det. Zerobody hjälper också idrottare att arbeta med ideomotorisk träning och visualisering av strategier, även med hjälp av virtuell eller förstärkt verklighet (AR). Tillsammans med den finska bastun låter Zerobody idrottaren hålla sig i form hela tiden, träna kropp och sinne passivt även under återhämtningsdagar. Det gynnar ett tillstånd av psyko-fysiskt välbefinnande som återspeglar både atletisk prestation och privatliv.Kontakta oss på hello@lyfenordic.com för att ta del av vår prislista och tilläggsalternativ.

Comments


bottom of page